ТЪРСЕНЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО С ВЛФ МЕТАЛОТЪРСАЧ
  • Модел: 2500501500088

15.00лв.

Автор: от Дейв Джонсън, главен инженер
Фърст Тексас Продъктс и Изследователски Център на Фишер
Страници: 55

Формат: A5

Луксозно - цветно гланцово издание

Издател: MDETECTORS®BG

Предговор към Българското издание

Дейв Джонсън е живата легенда в съвременния металдетектинг и един от най-известните изобретатели и иноватори в тази област.
Работил за най-известните брандове в областта на производството на металотърсачи, той има какво да каже винаги, когато говори по темата.
В настоящата книга разкрива тънкостите при ползването на металдетектор при търсенето на самородно злато. Именно характеристиките на металотърсача, който ползвате, самото самородно злато, като метал и средата, в която се намира то, са в основата на успеха при търсенето на самородно злато с металотърсач.

Дейв Джонсън към Българските търсачи:
“Fisher Research Labs и Teknetics Metal Detectors произвеждат металдетектори, които могат да бъдат използвани в най-тежки почвени условия по целия свят, включително и в силно минерализираните почви, които се срещат в България. Търсачите в България могат да бъдат уверени, че тези специализирани машини дават най-добри резултати в търсенето на самородно злато в тежки почви.
В тази книга говоря за минерологията на златото, за геоложките настройки на металотърсача, с които да търсите злато, за електропроводимите минерали в почвите и скалите, за горещите скали, метеоритите, аномалиите в земните минерали. Обърнато е внимание на това, как работят металдетекторите и съответните техники на търсене на самородно злато.
Представени са и металотърсачите на Fisher и Teknetics подходящи за търсене на самородно злато.
Сърдечно благодаря на колегите от MDETECTORS®BG за адаптирания превод на книгата ми на български език, в полза на българските търсачи.УВОД

Търсене на самородно злато с ВЛФ/VLF-very low frequency/ метал детектор – кратко обобщение

Склоновете на хълмовете представляват най-доброто място за търсене на злато с метал детектор, тъй като те не могат да бъдат обработвани чрез драгиране или дори обикновенo промивaне, за разлика от речните корита, кадето материалът се промива от векове, а на места и хилядолетия. Освен това, златото по склоновете, което се намира не далеч от своя основен източник, е по-едро и следователно по-лесно за засичане в сравнение с наносното злато, което се раздробява на парчета и се отдалечава, търкаляйки се в речното корито заедно с чакъла, особено когато водата приижда.
Златото е рядък метал и затова е ценно. Дори и на местата, на които има доста злато, често може да прекарате цял един ден, без да го откриете. Междувременно ще изкопаете по-едри или по-дребни ненужни метални частици – сачми, гилзи, ловни патрони, парчета от ръждясала бодлива тел, части от лопати и други инструменти за копаене, ръждясали ламаринени кутийки и т.н. „Горещите скали“ – такива, които съдържат висока концентрация железни оксиди, звучащи като метал, когато минавате над тях с апарата - представляват също голямо неудобство на много от местата, на които може да се намери злато.
Ако минават много часове без да сте намерили злато и ако се чудите дали има нещо нередно с Вашия метал детектор или с начина, по който го използвате, най-важният жокер е този: ако изкопавате малки ненужни метални парчета значи, че ако има и малки златни парчета щяхте да сте изкопали и тях!
Когато засечете нещо, което звучи като злато, в повечето случаи това е или „гореща скала“, или някой метален отпадък. Умните търсачи носят у себе си силен магнит и с него проверяват засечения обект. Магнитът привлича желязото, а също и горещите скали. Дори ако извадите парченце метал или „гореща скала“, винаги проверявайте отново с метал детектора да не би освен тях да има и злато (което разбира се не може да бъде привлечено от магнита). Един добър търсач използва добър магнит вместо „режим на дискриминация“.

Повечето златни парчета са много малки и най-често могат да бъдат намерени в почви с високо съдържание на железни минерални оксиди. Поради тази причина, сериозното търсене на самородно злато изисква детектор с висока чувствителност и с добре настроен земен баланс при режим на работа с Всички Метали /режим All Metal/. Включете апарата с чувствителност, достатъчно висока, че да чуете шума от земните минерали и научите езика на сигналите, които чувате. Повечето търсачи предпочитат да използват слушалки, освен ако съображения за сигурност (например наличието на гърмящи змии) не ги накарат да ги свалят. Движете търсещата сонда бавно и отмерено, като внимателно контролирате нейното отстояние от земята, за да минимизирате шума от земните минерали. Ако чуете земен шум, настройката ви за земен баланс може да е излязла леко извън строя, така че отново трябва да я направите. На някои места може да има чести промени в самата почва и затова ще трябва да обръщате сериозно внимание на земния баланс.
Някои метал детектори показват количеството земна минерализация. В алувиалните депозити златото се асоциира с железните минерали и по-специално с магнетита. Ако сте наясно, че мястото, на което работите е такова, може да максимизирате намирането на злато, като концентрирате усилията си на местата, на които апаратът ви показва по-високи количества земна минерализация.

- Къде да търся злато?

Вероятно вече знаете кои места представляват интерес за Вас. Някои хора предпочитат да търсят злато на най-близките места, докато други предпочитат да се отправят на „пътешествие за злато“ на места, като Аляска и Австралия, където има някои много добри златоносни области.
Чували сме поговорката „Златото е там, където го намерите“. Има няколко места, на които има злато, а в останалата част на света няма. Много рядко вече се откриват нови райони, където да се търси злато. Дори и тези открития са плод на геофизични изследвания, а не на усилията на някой късметлия с метал детектор.Търсете там, където другите вече са намирали злато.

 Този продукт беше добавен в нашия каталог на 19 март четвъртък, 2015.

Добре дошли